Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Φλώρινα: Χορήγηση δέκα νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2017

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/τ.α΄/25/05/2014), θα προχωρήσει στη χορήγηση δέκα (10) νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2017, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 689/27-06-2017 (ΑΔΑ 71ΔΟ7ΛΨ-ΜΨΤ)) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και συγκεκριμένα:
  • Εφτά (7) άδειες για πώληση νωπών οπωροκηπευτικών
  • Δυο (2) άδειες για πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας) και
  • Μια (1) άδεια για πώληση βιομηχανικών προϊόντων (λευκών ειδών, ειδών ρουχισμού, υπόδησης, χαρτικών ειδών παντοπωλείου κ.λ.π.)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας από τις 03/07/2017 έως και τις 31/07/2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, οι ανωτέρω μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού (Πτολεμαίων 1, 53100 Φλώρινα στο τηλ. 23853-50534).
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://florina.pdm.gov.gr/ στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε Φλώρινας και των Δήμων.-                                                                


                                                                                                               Φλώρινα:  27/06/2017 
                                                                                                             Με Εντολή Περιφερειάρχη
                                                                                                             Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια

                                                                                                          ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια:
1.-Υβριστικoύ χαρακτήρα
2.- Γραμμένα με greeklish
3.- Με προσωπικό περιεχόμενο