.

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Χορήγηση δελτίων στους κληρωθέντες για τα Προγράμματα παροχών του ΟΓΑ/ ΛΑΕ, έτους 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Χορήγηση δελτίων στους κληρωθέντες για τα Προγράμματα παροχών του ΟΓΑ/ ΛΑΕ, έτους 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του
ΛΑΕ/ΟΓΑ έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ www.oga.gr (επιλογή: Κληρωθέντες δικαιούχοι).

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΛΤΙΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Από 1/8/2017 μέχρι 7/9/2017 οι κληρωθέντες των προγραμμάτων του ΛΑΕ πρέπει να προσέρχονται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία τους.
Μετά την ημερομηνία αυτή και συγκεκριμένα από 15/9/2017 και μετά, τα αδιάθετα δελτία θα διανέμονται με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των εγκεκριμένων δικαιούχων.
Ειδικά, για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, από 1/9/2017 και εντεύθεν οι κληρωθέντες δεν παραλαμβάνουν δελτία αλλά απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.
Το δελτίο κάθε προγράμματος είναι προσωπικό και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του από άτομα που δεν είναι δικαιούχοι.
Για την παραλαβή του δελτίου απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδίου του δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να έχει μαζί του:
α) Αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής του ή
Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός (ΑΜΚΑ) του
β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει αυτοπροσώπως το δελτίο του, η παραλαβή μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο, το οποίο πρέπει να διαθέτει εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά της περίπτωσης α´ και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Το έγγραφο της εξουσιοδότησης παραδίδεται στο ΚΕΠ.
Ο δικαιούχος ή ο νομίμως εξουσιοδοτούμενος υπογράφει σε σχετικό πεδίο για την παραλαβή του δελτίου.
Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου δεν επανεκδίδεται νέο.Εκ του ΚΕΠ Αμυνταίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια:
1.-Υβριστικoύ χαρακτήρα
2.- Γραμμένα με greeklish
3.- Με προσωπικό περιεχόμενο