.

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Οι νέοι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Με τριετή θητεία μέχρι 31-7-2020
Απόφαση 4493/28-7-2017 (ΑΔΑ:ΩΝΙΦ4653ΠΣ-ΘΩΞ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας
Τοποθετούμε, για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη
του Δημοσίου, στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Φλώρινας, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς με τριετή θητεία, η οποία λήγει στις 31-07-2020, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Οι τοποθετούμενοι υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, την Τρίτη 01-08-2017, από ώρα 09:00 πμ έως και 13:00 μμ.
Στους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων κατά τη διάρκεια της θητείας τους καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια:
1.-Υβριστικoύ χαρακτήρα
2.- Γραμμένα με greeklish
3.- Με προσωπικό περιεχόμενο