.

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου
τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 20 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15:00΄ μμ., σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (γ΄ πρόσκληση μετά την ματαίωση κατεπείγουσας συνεδρίασης στις 17 Φεβρουαρίου 2017 λόγω μη υπάρξεως απαρτίας) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Ο λόγος του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος έγκειται στις τρέχουσες και επείγουσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.-

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια:
1.-Υβριστικoύ χαρακτήρα
2.- Γραμμένα με greeklish
3.- Με προσωπικό περιεχόμενο